گرگان امروز

به نام خداوند لوح و قلم / حقیقت نگار وجود و عدم

شهر من گرگان زیبا - به مناسبت روز گرگان

جایگاه عالمانی                 مرکز نام آورانی

خطه ی سرسبز ایران  مشرق دریای ورکانی

شهر من گرگان زیبا

مأمن پاک و فریبا

گلرخان را چون نشانی   با همه پیری جوانی

مدفن پاک شهیدان        گوهری بس شایگانی

شهر من گرگان زیبا

مأمن پاک و فریبا

دشت و صحرا در کنارت      پرهیاهو آبشارت

یک طرف امواج دریا  سوی دیگر جلگه زارت

شهر من گرگان زیبا

مأمن پاک و فریبا

گندمت پربار و زرین         پنبه ات شفاف و سیمین

جنگلت سرسبز و رنگین کوههایت سخت و سنگین

شهر من گرگان زیبا

مأمن پاک و فریبا

در بهاران خوش هوایی      در زمستان با صفایی

در خزان طرف چناران      خش خش دست حنائی

شهر من گرگان زیبا

مأمن پاک و فریبا

شهر  دارالمؤمنینی               بهترین خاک زمینی

خون سبز مام میهن             در سلامت بی قرینی

شهر من گرگان زیبا

مأمن پاک و فریبا

مسجد و مهمانسرایت                باغهای دلگشایت

خاستگاه علم و دانش             حوزه و دانشسرایت

شهرمن گرگان زیبا

مأمن پاک و فریبا

آسمانت پر زاَختر        دشتهایت پر زعنبر

در کویرت دُرّ و گوهر    مردمانت مهرپرور

شهر من گرگان زیبا

مأمن پاک و فریبا

در بهارت بوی باران  بوی عطر سبزه زاران

غم زدلها می زداید       نغمه خوانی هَزاران

شهر من گرگان زیبا

مأمن پاک وفریبا

هم هوای پرنَمت را          هم غروب پرغمت را

هم به گاه برف و باران  دوست دارم هر دَمت را

شهر من گرگان زیبا

مأمن پاک و فریبا

شکر می گویم خدا را       کآمدم اینجا به دنیا

آرزو دارم همیشه          زنده مانی پای برجا

شهر من گرگان زیبا

مأمن پاک و فریبا
 

شاعر: آسیه صلاحی اسفند 76

نویسنده : احسان ارشاد : ٧:۳٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم