گرگان امروز

به نام خداوند لوح و قلم / حقیقت نگار وجود و عدم

مهاجرت، بیکاری و کمی ابهام زدایی

در آغاز بحث برای تبیین هر چه بهتر موضوع، نگاهی می افکنیم به آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران در خصوص مهاجرین وارد شده به استان و همچنین شهرستان گرگان. بر اساس اطلاعات موجود در طی دوره ی 10 ساله 75 – 85 بیش از 300000 نفر به استان گلستان مهاجرت نموده اند که از این تعداد بیش از 97000 نفر در گرگان سکنی گزیده اند. به عبارتی حدود یک سوم مهاجران وارد شده به استان، هم اکنون در گرگان اقامت نموده اند که این رقم در نوع خود حیرت آور است و نشان از حاد بودن وضعیت گرگان از حیث روند رو به تزاید مهاجرت به این شهرستان دارد. ارقام ذکر شده تنها مربوط به مهاجران برون استانی است. به موازات ورود بخش قابل توجهی از مهاجرین از خارج استان، مسئله مهاجرت درون استانی نیز مطرح است. به طوری که هر ساله تعداد قابل توجهی از افراد از سایر شهرها و روستاهای داخل استان به گرگان عزیمت می نمایند. اگر نگاهی به وضعیت سایر مراکز استانها بیافکنیم یقیناً شرایط کنونی گرگان را بسیار بغرنج خواهیم یافت. هر چند که شاید در این شاخص از نظر عدد و رقم برخی مراکز از گرگان پیش باشند اما عامل تعیین کننده، ارتقاء شاخصهایی چون سرانه های عمومی و رشد زیرساختها همپای افزایش جمعیت است و تنها از این طریق می توان مقایسه تطبیقی و صحیحی را صورت داد. بررسی اجمالی وضعیت سرانه های عمومی در گرگان در مقایسه با سرانه های متداول کشوری(و نه حتی سرانه های استاندارد) و در نظر داشتن رشد جهش یافته جمعیت این شهر نیز به خوبی نمایانگر وضعیت نامساعد کنونی گرگان در قیاس با شهرهای همردیف است که در صورت استمرار روندهای موجود و عدم اتخاذ تدابیر لازم، موقعیت اسفناکی را در آینده ی نه چندان دور برای شهر تاریخی گرگان باید انتظار داشت. پس از اثبات مسئله ی مهاجرت و شناخت آن به عنوان یک معضل، باید در نظر داشت که این پدیده، مشکلات ثانویه ای را جدای از موارد ذکر شده در گرگان موجب گردیده است که به برخی از این موارد اشاره می گردد.

١) معمولاً برخی مهاجران به محض ورود به نقاط شهری در زورآبادها یا سکونتگاههای غیر رسمی مستقر می شوند و خلق زاغه ها را سبب می گردند. این مناطق مبتنی بر تجهیز شخصی سکونتگاه با استفاده از موارد در دسترس، کمبود امکانات بهداشتی، سبک های زندگی نیمه روستایی و شرکت در اقتصاد غیر رسمی می باشند. نمونه هایی از این پدیده(اسکان غیر رسمی) در برخی نقاط گرگان به چشم می خورد.

٢) اختلاط قومی و ترکیب بومیان با مهاجرین، ساخت اجتماعی - فرهنگی ناهمگنی در این شهر به وجود آورده است. دکتر محسنی(استاد جامعه شناسی دانشگاه گرگان) تحقیقی در خصوص مطالعه و بررسی جامعه شناختی جرایم گروههای قومی بصورت موردی در استان گلستان انجام داده اند. با انجام این تحقیق مشخص شده است که بین گروههای قومی و جرم، همبستگی و رابطه معنی داری وجود دارد و مهاجرت بعنوان یک عامل تأثیر گذار بر جرم که یکی از شاخصهای توسعه اجتماعی می باشد در بین متغییرهای مستقل شناخته شده است.

٣) وجود فاصله و عدم پذیرش اجتماعی بین اقوام مختلف که از آن تحت عنوان بحران ادغام اجتماعی یاد می شود.  

۴) از همه مهمتر اثرات عمیق مهاجرت بر وضعیت اشتغال است. یکی از دلایل عمده ی افزایش تعداد بیکاران و نرخ بالای بیکاری، سلب شدن فرصتهای شغلی از بومیان به واسطه ی حضور روزافزون مهاجرین است. کاملاً واضح و مبرهن است که همواره بین افزایش جمعیت و افزایش نرخ بیکاری رابطه ی همبستگی مثبت و مستقیم برقرار است. هیچگاه رشد جمعیت، افزایش فرصتهای شغلی را سبب نخواهد شد. بنابراین سیل ویرانگر مهاجرت، افزایش نرخ بیکاری را موجب می شود نه کاهش آنرا. مگر آنکه ازدیاد جمعیت بر مبنای یک برنامه ریزی از پیش صورت گرفته روی داده باشد که معمولاً این موارد در مراکز رشد و توسعه و نقاطی که با هدف تعادل بخشی و تمرکز زدایی در شبکه سکونتگاهی تعریف شده اند و زیرساختهای مورد نیاز در آنان مهیا گشته اتفاق می افتد.حقیقتاً برای شهرستانی چون گرگان که 25 درصد جمعیت استان را در خود جای داده تاکنون چه تدبیر ویژه ای در جهت رفع مشکل بیکاری اندیشیده شده و کدام برنامه و پروژه ی جریان ساز و اشتغال زا به منصه ظهور رسیده؟     

۵) بدیهی است که تمامی شهرها و سکونتگاههای انسانی در مرتبه ای مهاجرفرست و در مرتبه ای مهاجرپذیر می باشند. آنچه که در این بین از نظر علم جمعیت شناسی حائز اهمیت است مقوله ی موازنه مهاجرت می باشد. هرگاه موازنه ی مهاجرت از مثبت به منفی میل نماید آنگاه وقوع بحرانهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محتمل خواهد بود. طبعاً از گرگان افرادی به سایر شهرها مهاجرت نموده اند اما آنچه که مهم است تعداد و درصد افراد خارج شده و حجم مهاجرین وارد شده به مرکز استان است. آمار و شواهد موجود حاکی از بر هم خوردن تعادل بین این دو می باشد. به عبارت ساده تر میزان و درصد مهاجرین وارد شده به گرگان چندین برابر افرادی است که از گرگان به شهرها و استانهای دیگر رفته اند.

پی نوشت: فرصتها و تهدیدهای مرتبط با جمعیت در گرگان را در آینده دقیق تر موشکافی خواهیم نمود.

نویسنده : احسان ارشاد : ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم

تشکیک در تاریخ و فرهنگ گرگان زمین، این بار در نشریه ای استانی ! ! !

در روزنامه ی گلشن مهر در روز چهارشنبه مورخ 24 شهریور مطلبی تحت عنوان "در حاشیه ی یک نام گذاری" به چاپ رسید که در سراسر آن تلاش نویسنده بر آن است که به هر نحو ممکن، تاریخ و فرهنگ اصیل و پرطمطراق گرگان زمین را به سخره گرفته و با به کار بردن الفاظی نامناسب و سخیف، مورخین امین و پرتلاش گرگانی را به جعل حقایق تاریخی متهم نماید و تلاش وافر گرگان دوستان برای معرفی هرچه بیشتر تاریخ و فرهنگ گرگان و استرآباد را شوونیسم منحط و بیماری خطرناک جلوه دهد که نویسندگان و اهالی قلم در این دیار بدان دچار شده اند . . .

 این نوشته ی فاقد هرگونه ارزش و اعتبار علمی، حاوی نکات جالب توجهی است که البته بیشتر به طنز شباهت دارد و حاکی از عمق ناآگاهی نویسنده ی آن است به طوری که در قسمتی از آن اشاره شده: گرگان یک شهر معمولی است و پیشینه ی مشعشعی ندارد نه هیچ وقت پایتخت بوده، نه آنچنان هنرمندان سرآمدی داشته و نه جاذبه ی آن چنانی برای گردشگری دارد. مگر آن که به دلیل قرار گرفتن بر سر راه مسافران مشهد، بخشی از مسافران خستگی خود را به ناگزیر ساعاتی در آن جهت استراحت بیتوته کنند! ! !  ظاهراً این نویسنده محترم گمان برآن دارند که تنها شهرهایی را می توان دارای پیشینه ی فرهنگی و تاریخ عظیم دانست که حتماً در دوره ای پایتخت بوده باشند. این در حالی است که در ایران و جهان شهرهای گوناگونی وجود دارند که هیچگاه پایتخت و یا مرکز یک سلسله حکومتی نبوده اند اما از آنان به عنوان مراکز مهم فرهنگی و تاریخی یاد می شود. عدم اطلاع و ناآشنایی ایشان با تاریخ گرگان و استرآباد به حدی است که ظاهراً هنوز نمی دانند که استرآباد قرنهای متمادی، مرکز ایالت گرگان بوده و ایالت تاریخی گرگان در دوران باستان یکی از 32 ساتراپ کشور پهناور ایران بوده ایرانی که قلمروش گاهی حتی از مصر هم فراتر رفته است. چگونه و چطور می توان چنین منطقه ای را که دوره های مختلف مورد توجه حاکمان بوده، کم اهمیت جلوه داد. جای تأسف است که ایشان حتی دانشمندان شهیر گرگانی را نیز نمی شناسند و برخی جاذبه های گردشگری گرگان و استان را که در کشور سرآمد هستند را نیز تا به حال ندیده اند و یا نامی از آنان نشنیده اند. ای کاش ایشان با این همه گفته های نظریه پردازانه حداقل زحمت مطالعه ی کتاب دو جلدی مشروطیت در استرآباد را به خود میدادند تا این قدر عجولانه قضاوت نمی کردند !  

به راستی گرگان دوستان، کدام افتخار تاریخی نداشته را به خود نسبت داده اند؟ کدام واقعیت و رویداد تاریخی را به دروغ به خود منتسب نموده اند؟ کدام پیشینه ی جعلی برای این شهر آفریده شده؟ کدام شخص شخیص غیرگرگانی به دروغ، گرگانی خوانده شده؟ آیا بیان این مطالب چیزی جز تهمت و افترا به احساسات پاک شهروندانی است که آرمانشان، توسعه و آبادانی زادگاه و یا محل سکونت تاریخیشان است؟

نقطه ی اوج نوشته های ایشان آنجاست که پا را از گرگان فراتر گذاشته و این مسئله ی خودساخته اش را یک معضل ملی تلقی نموده و با خرده گرفتن بر شعر «هنر نزد ایرانیان است و بس» ، ایرانیان را مبتلا به باورهای خوش خیالانه می داند. باید پرسید که مشکلات امروز کشورمان چه ارتباطی به تاریخ پرافتخار میهنمان دارد؟ عظمت و اصالت فرهنگ و تمدن ایرانی بر کسی پوشیده نیست. چنانکه در سراسر جهان هر آن کس که با تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم آشنایی یافته، بی درنگ شیفته ی آن گردیده است.

اما در پایان بد نیست به دست اندرکاران نشریه گلشن مهر نیز توصیه گردد از انتشار مطالبی که دون شأن این روزنامه ی با سابقه و وزین است خودداری نمایند و رسالت اصلی و مهمشان که همان اطلاع رسانی، شفاف سازی و بیان واقعیات بدون کم و کاست در هر زمان و هر مکان است را از یاد نبرند.  

«جوابیه مستدل و مبسوط علی بایزیدی را در وبلاگ استارباد در اینجا بخوانید»

نویسنده : احسان ارشاد : ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم

روز گرگان و خاطره ای شیرین برای گرگان و گرگانیان

عصر جمعه بیستم شهریور ماه، جمع کثیری از گرگانیها و علاقه مندان به دیار کهن گرگان در مدرسه تاریخی عمادیه گردهم آمدند تا یاد و نام گرگان تاریخی را با شکوهی هرچه تمام تر پاس بدارند. این مراسم با حضور تنی چند از اعضای شورای شهر، شهردار، فرماندار و ریاست اداره کل فرهنگ و ارشاد استان، همراه بود و البته این محفل صمیمانه غایبانی نیز داشت که مهندس نصیبی پدر وبلاگ نویسان گرگانی از جمله ی آنان بود.

این آئین، شامل بخشهای متنوعی بود که قرائت اشعاری توسط سید مهدی شریف موسوی با گویش شیرین استرآبادی و همچنین توضیحات دکتر اسداله معطوفی مورخ پرتلاش و فرهیخته گرگانی راجع به فرهنگ و تاریخ غروانگیز گرگان و دلایل انتخاب 20 شهریور به عنوان روز گرگان از جذاب ترین بخشهای این برنامه بود. همچنین حضور محمد ابراهیم برادران فعال فرهنگی و روزنامه نگار 105 ساله ی گرگانی که همگان او را تاریخ زنده ی گرگان می نامند با وجود کهولت سنی اما عشق فراوان به گرگان برای حضار بسیار جالب توجه بود.

با وجود آنکه به دلیل وجود برخی موانع و مشکلات در روزهای منتهی به روز گرگان، این مراسم کمی شتاب زده برگزار گردید اما خاطره ای شیرین از این روز برای حضار و گرگانیان حاضر در این جمع رقم خورد. یقیناً باید از هم اینک با برنامه ریزی دقیق و هماهنگی هرچه بیشتر نهادهای متولی امر در اندیشه ی برگزاری مراسمی گسترده تر در سالهای آینده بود به نحوی که امکان انعکاس و بازتاب آن در سطح ملی وجود داشته باشد.

بی شک تعیین روز گرگان در تقویم ملی کشورمان و برگزاری این مراسمات فرصتی است برای شناساندن هرچه بیشتر گرگان به ایرانیان و حتی جهانیان و از همه مهمتر بیان کاستی ها و بایدها و نبایدهای رشد و توسعه ی گرگان . . .

نویسنده : احسان ارشاد : ۱:٤٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم

شهر من گرگان زیبا - به مناسبت روز گرگان

جایگاه عالمانی                 مرکز نام آورانی

خطه ی سرسبز ایران  مشرق دریای ورکانی

شهر من گرگان زیبا

مأمن پاک و فریبا

گلرخان را چون نشانی   با همه پیری جوانی

مدفن پاک شهیدان        گوهری بس شایگانی

شهر من گرگان زیبا

مأمن پاک و فریبا

دشت و صحرا در کنارت      پرهیاهو آبشارت

یک طرف امواج دریا  سوی دیگر جلگه زارت

شهر من گرگان زیبا

مأمن پاک و فریبا

گندمت پربار و زرین         پنبه ات شفاف و سیمین

جنگلت سرسبز و رنگین کوههایت سخت و سنگین

شهر من گرگان زیبا

مأمن پاک و فریبا

در بهاران خوش هوایی      در زمستان با صفایی

در خزان طرف چناران      خش خش دست حنائی

شهر من گرگان زیبا

مأمن پاک و فریبا

شهر  دارالمؤمنینی               بهترین خاک زمینی

خون سبز مام میهن             در سلامت بی قرینی

شهر من گرگان زیبا

مأمن پاک و فریبا

مسجد و مهمانسرایت                باغهای دلگشایت

خاستگاه علم و دانش             حوزه و دانشسرایت

شهرمن گرگان زیبا

مأمن پاک و فریبا

آسمانت پر زاَختر        دشتهایت پر زعنبر

در کویرت دُرّ و گوهر    مردمانت مهرپرور

شهر من گرگان زیبا

مأمن پاک و فریبا

در بهارت بوی باران  بوی عطر سبزه زاران

غم زدلها می زداید       نغمه خوانی هَزاران

شهر من گرگان زیبا

مأمن پاک وفریبا

هم هوای پرنَمت را          هم غروب پرغمت را

هم به گاه برف و باران  دوست دارم هر دَمت را

شهر من گرگان زیبا

مأمن پاک و فریبا

شکر می گویم خدا را       کآمدم اینجا به دنیا

آرزو دارم همیشه          زنده مانی پای برجا

شهر من گرگان زیبا

مأمن پاک و فریبا
 

شاعر: آسیه صلاحی اسفند 76

نویسنده : احسان ارشاد : ٧:۳٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم

یادآوری نکاتی چند در خصوص احداث پلهای عابرگذر

اشاره: نصب پلهای عابرگذر مکانیزه در قسمتهای شمالی و جنوبی میدان شهرداری، بیان انتقاداتی را در طی چند ماه گذشته سبب گردید. عمده ی ایرادات مطرح شده در اتباط با عدم ضرورت نصب این پلها در این نقاط و ناکارآمدی آنان بود. در این نوشتار از منظری علمی تر و تخصصی تر بدین مسئله می پردازیم.

ظهور اتومبیل و افزایش استفاده ی از آن در محورهای ارتباطی سبب آن شد که در ساخت و بازسازی شهرها به رغم آنکه عابرین پیاده جزء لاینفک سیستم حمل و نقل می­ باشند، اولویت به وسایل نقلیه داده شود. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که شهری شدن پیش از صنعتی شدن رخ داده است، پس از ورود اتومبیل، از همان ابتدا مسئله اولویت دادن سواره ها وجود داشته است. بنابراین عابرین پیاده، طبقه ای از شهروندان می باشند که توجه به آنها پس از سواره ها قرار می گیرد. بر اساس شواهد و قرائن موجود بخشی از مشکلات ترافیکی و تصادفات با رفتار ترافیکی عابران پیاده در ارتباط است. تعداد فراوان عابرین پیاده از مشخصه های مراکز شهری است، اما پیاده رو های مراکز شهری به منظور آمد و شد وسائط نقلیه موتوری روز به روز باریک تر شده اند. برنامه ریزان معتقدند که برای جذب مردم به مراکز شهری، توجه به گذرگاههای عابرپیاده ضروری است.

از احداث اولین پل عابر پیاده در ایران بیش از نیم قرن می گذرد. بررسی های نظری حاکی از آن بوده است که پلهای عابر، اثربخشی لازم را ندارند. لذا در جهت تأمین امنیت و تشویق عابر به عبور از پل، اقدام به تأسیس پلهای مکانیزه شد. اولین پروژه احداث پل مکانیزه در اهواز بود که به مرحله عمل نرسید. اولین پروژه پل مکانیزه به بهره برداری رسیده در اصفهان بوده است و اولین پل مکانیزه در تهران پل هفت تیر است.

احداث نخستین پلهای عابر پیاده در گرگان نیز در سال 73 در ابتدای خیابان 5 آذر و محور کمربندی(مقابل ترمینال مسافربری) صورت گرفت که در آغاز کار بسیار مورد استقبال همشهریان واقع شد اما پس از گذشت مدتی این پلها، تنها به مکانی برای قرارگیری تبلیغات شرکتهای تجاری، تبلیغات مذهبی و . . . تبدیل شده و کارکرد اصلی خود را از دست دادند.

نصب پلهای مکانیزه میدان شهرداری در سال جاری، اولین تجربه ی بهره گیری از این پلها در گرگان بود که حاشیه هایی را با خود به همراه داشت و ظاهراً اصلی ترین انگیزه ی ایجاد این پلها جلوگیری از تداخل حرکت عابرین پیاده با وسائط نقلیه بوده است.

احداث اینگونه پلها با توجه به هزینه بالای احداث آنان نیازمند ملحوظ داشتن برخی اصول و ضوابطی است که  مکانیابی استاندارد، ضوابط فنی استاندارد(ارتفاع روگذر و عرض آن، طراحی پله ها، انجام اصلاحات هندسی در محل گذرگاه)، ضوابط طراحی منظر(اثر رنگ آمیزی و نحوه ی طراحی و . . . و آثار آن در ایجاد تمایل در عابرین به استفاده از این پلها) و ضوابط قانونی(مقصر شناخته شدن عابر پیاده چنانچه در زیر پل تصادفی صورت گیرد) از جمله ی آنان است. مکانیابی پلهای عابر نیز باید با توجه ملاحضات ترافیکی و اجتماعی و بر اساس معابر شریانی و بزرگراهی، تردد وسائل نقلیه، میزان تردد عابرین، عرض معابر و از همه مهمتر توجه به لزوم و یا عدم لزوم احداث پلها در نقاط مورد نظر، صورت گیرد.

به نظر می رسد مسئله مکانیابی و ملحقات آن در پلهای مکانیزه نصب شده در میدان شهرداری چندان لحاظ نگردیده است. باید توجه داشت که بر اساس اطلاعات موجود، هزینه احداث پل عابر معمولی حدود 13 تا 15 میلیون تومان و پل مکانیزه 40 تا 45 میلیون تومان می باشد که در مورد پلهای مکانیزه مسئله ی هزینه ی نگهداری نیز مطرح است. بدین خاطر اتخاذ رویکردی علمی تر در مورد احداث پلهای عابرگذر، الزامی می باشد.


عکس از وبلاگ استرآباد

نویسنده : احسان ارشاد : ۱:٤۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم

لزوم بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی و مدیریت شهری

همچنان که در بحث شهر الکترونیک و مدیریت شهری نیز اشاره گردید از جمله ی مهمترین کاربردها و نتایج فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهر الکترونیک می باشد. شهر الکترونیکی، بستری فراهم می کند تا دولت، بخش خصوصی، بنگاه های اقتصادی و سایر نهادهای حقوقی و حقیقی بتوانند خدمات خود را در طول شبانه روز و در سطح گسترده ­تری با هزینه بسیار پایین در اختیار مردم قرار داده و از مشارکت مردم در اداره ی امور شهر و کشور بیشتر استفاده نمایند. با توجه به نقش مکان و کاربریهای مختلف آن (کاربری زمین) در مدیریت و توسعه شهرها تمامی شهرهای الکترونیکی، ساختاری مبتنی بر سامانه ی اطلاعات مکانی(جغرافیایی) دارند و از اینروست که دیگر سامانه های الکترونیکی شهری مبتنی بر GIS توسعه می یابند. یکپارچه سازی خدمات شهری از مهمترین دستاوردهای GIS شهری است که به همراه نهادینه نمودن طرحهای شهری و مدیریت املاک، موجبات شفاف سازی، یکسان سازی و تسهیل خدمات به شهروندان را فراهم می نماید و گامی است در راستای رسیدن به سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) مدیران ارشد شهری که می تواند به عنوان ابزاری نوین و توانمند در اختیار مدیریت الکترونیکی شهر قرار گیرد.

اما سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) چیست؟ کاربردهای گوناگون آن کدامند؟ اهمیت کاربرد آن در برنامه ریزی و مدیریت شهری چیست؟

سیستم های اطلاعات مکانی(و مجموعه نرم افزارهای موجود در این خصوص)، جهت سازماندهی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل و ارائه اطلاعاتی که به نحوی با موقعیت مکانی داده ها (مثلاً داده ها و اطلاعات مربوط به فضاهای سبز یا معابر شهری) در ارتباط هستند به کار می روند و در این شرایط برای هر پدیده حداقل همواره دو مسئله مدنظر قرار دارد اول، آن پدیده چیست؟ و بعد در کجا قرار دارد؟ که نتیجتاً نقشه هایی دیجیت شده(رقومی شده) شامل لایه هایی که اطلاعات مکانی در آنان طبقه بندی شده و هر لایه دربرگیرنده حجم عظیمی از اطلاعات توصیفی مرتبط خواهد بود. این مجموعه علاوه بر دارا بودن امکاناتی چون ترکیب داده ها، عملیات جستجوی مکانی و انطباق لایه ها توان انجام انواع آنالیزهای مکانی پیشرفته را داراست و امروزه پاسخگوی حل مسائل مختلفی از علوم مهندسی و مدیریت  محسوب می گردد.

مدیریت مکانی و زمانی و تحلیل جمعیت و انواع تحلیلهای آماری و به دنبال آن خدمات بهینه به جامعه شهری، مسیریابی بهینه و مدیریت شبکه ارتباطی، سازماندهی سیستم حمل و نقل، مدیریت بحران جهت پیشگیری حداکثری از حوادث طبیعی، تهیه نقشه های رقومی و بانک اطلاعاتی کاربری های مختلف، امکان سنجی، نیاز سنجی، اولویت سنجی، مکان یابی و مکان گزینی بهینه کاربریهای مختلف، تعیین مناطق امن یا پرخطر از نظر مخاطرات طبیعی و یا حتی میزان جرم و جنایت، آمایش فضاهای شهری، شبیه سازی، یکپارچه سازی پرونده های مختلف در واحدهای گوناگون، تسهیل فرآیند نظارت بر ساخت و ساز به حداقل رساندن خطاهای محاسباتی و خسارات ناشی از حفاری ها و . . . تعیین حریمهای گوناگون، مدیریت تاسیسات و تجهیزات شهری، مدیریت املاک و زمین، تهیه طرح های توسعه و عمران شهری در قالب این سیستم، ذخیره ، دسته بندی اطلاعات تحلیلی، ارائه و تصمیم سازی و صدها کاربرد دیگری که بکارگیری این سامانه به ارمغان خواهد آورد. آنچه که برشمرده شد تنها بخشی از کاربردهای این سیستم در حوزه ی برنامه ریزی و مدیریت شهری است.

استفاده از GIS در ایران از ابتدای دهه ی 80 به بعد شتاب بیشتری یافت و امروزه در بخش مدیریت شهری، شهرداری های شهرهایی چون تهران، شیراز ، همدان ، مشهد و حتی بعضاً شهرهای کوچکی چون بابلسر به این فناوری نوین مجهز گشته اند. در استان ما نیز تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد تنها در سطح نهادها و اداراتی چون معاونت برنامه ریزی و اداره کل منابع طبیعی آن هم در حد تشکیل بانک اطلاعاتی و نقشه های رقومی، واحد  سامانه اطلاعات مکانی راه اندازی شده و تاکنون از سوی مجموعه ی مدیریت شهری و شهرداری، توجه کافی بدین امر مهم صورت نپذیرفته است. یقیناً با راه اندازی واحد یا مرکزی در زیر مجموعه شهرداری گرگان می توان گام بزرگی در ارتقاء برنامه ریزی و مدیریت شهری در سطح شهر گرگان، برداشت. ضمن آنکه پروژه یGIS  شهرستان گرگان نیز باید به عنوان پروژه ای اولویت دار از جانب سازمانهای مربوطه مدنظر قرار گیرد.  

 

نویسنده : احسان ارشاد : ۸:۱٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم

توصیه هایی برای باشگاه (انجمن) وبلاگ نویسان

پیشنهادات مندرج در سطور ذیل با هدف تأکید بیشتر بر تعیین خط مشی ها به طور صریح تر و جهت دهی وبلاگ ها به لحاظ محتوایی (در راستای اهداف مورد نظر) و دوام و قوام هر چه بیشتر این مجموعه ی نوپا ارائه گردیده و با توجه به نظر سایر دوستان گرامی ، امکان اصلاح و بسط آنان وجود دارد.

١)     نخست آنکه مسئله تغییر نام باشگاه به انجمن(همچنان که پیش از این نیز در وبلاگ 90 گرگان اشاره شد) با توجه به معنای لغوی و مفهومی واژه های باشگاه و انجمن ، کاملاً منطقی و بجاست.

٢)     یکی از مهم ترین مسائل موجود در آغاز راه ، چگونگی تداوم این حرکت است. بدان معنا که چنین تشکلی که با شور و شوق فراوان وبلاگ نویسان در حال شکل گیری است پس از مدتی به فراموشی سپرده نشود. این مهم باید به عنوان یکی از دغدغه های جدی این مجموعه مطرح باشد و راهبردهایی برای استمرار این حرکت لحاظ گردد.

٣)     تعیین و اولویت بندی محورهای غالب و مباحث و موضوعاتی که در مقاطع زمانی گوناگون باید به آنها پرداخته شود.

۴)     ارتباط مداوم هیئت مدیره با اعضاء از طریق برگزاری سلسله جلسات منظم(در صورت امکان)، ارسال پیامک ، ایمیل و . . . با هدف تبیین هرچه بهتر و توجیه هرچه بیشتر اعضا در راستای اهداف مورد نظر  این تشکیلات و همچنین مورد ذکر شده در بند ٣.

۵)     تأکید خاص بر اتخاذ رویکردی انتقادی و البته منطقی و طرح مسائل گوناگون در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی ، ورزشی ، عمرانی و . . . و به طور کلی مسائل مربوط به توسعه شهر گرگان با توجه ویژه به فرصت ها ، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف که البته تأکید بر این مهم به معنای نفی رویکرد تأییدی و تحسین آمیز(در مواقع مقتضی) نخواهد بود.

۶)     به موازات بیان مسائل مربوط به شهر گرگان باید نیم نگاهی هم به مسائل استان داشت و نباید از یاد برد که تحقق برخی حقوق گرگان و شهروندانش در ازای رفع برخی چالشهای استانی خواهد بود.  

٧)     حتی الامکان از ورود به مباحث و مجادلات سیاسی اجتناب گردد به این دلیل که مبادا کل مجموعه به عنوان تشکلی تلقی گردد که دارای مواضع خاص سیاسی بوده و در نهایت ایجاد خلل در ادامه ی فعالیت را سبب شود.

٨)     مهم ترین مسئله موجود ، چگونگی استفاده حداکثری از فضای مجازی است. کاربران زیادی در سایت ها و وبلاگهای گوناگون گشت و گذار می نمایند اما باید راهی برای جذب آنان به وبلاگ های عضو این مجموعه یافت. یکی از راهکارهای موجود ، برقراری ارتباط انجمن با هفته نامه ها و روزنامه های محلی و معرفی وبلاگها در این نشریات و چاپ برخی مطالب آنان به صورت گزینشی است(اقدامی که مدتی در روزنامه گلشن مهر صورت می گرفت). این عمل، هم شناخته شدن هرچه بیشتر وبلاگها را در بر خواهد داشت و هم امکان مطالعه ی مباحث مطرح شده  را برای افرادی که چندان رابطه ای با فضای مجازی ندارند فراهم می آورد. ضمن آنکه پس از گذشت یک دوره ی زمانی و ثبات و پایداری هر چه بیشتر ، انجمن وبلاگ نویسان می تواند با همراهی کلیه اعضا ، صاحب نشریه ای مستقل گردد.

نویسنده : احسان ارشاد : ۱:۳٥ ‎ق.ظ ; جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم